Op Maat Programma’s Jeugd

Van Vraag tot Gewenste Resultaat 

Bij the BootClub staat een verbeterde kwaliteit van leven centraal. Wij geloven dat op het gebied van leefstijl, al dan niet gecombineerd met diepgaande aandacht voor bijvoorbeeld sociaal-emotionele en psycho-sociale aspecten, veel winst te behalen is.  Gezond gedrag met meer levensgeluk.

Wij begeleiden kinderen en jongeren naar een gezondere toekomst. Er wordt bij onze programma’s aan fysieke, mentale en sociale verandering gewerkt.

Elk kind heeft verschillende behoeften en kwesties waarbij ander resultaat gewenst is. Het systeem waar het kind in zit is vaak uniek. Denk aan de buurt, de familie en de school waar het kind heen gaat. Om die reden bieden wij interventieprogramma’s gericht op speciale groepen of wijken. En met onze kennis en flexibiliteit kunnen we deze snel op maat laten maken. 

Er is daarbij sprake van een nauwe samenwerking met het lokale netwerk en professionals als buurtmanagers/instanties, gezondheidsambassadeurs, zelfzorg organisaties en sportclubs. Bij aanbod dat we leveren betrekken we specialisten, zoals een orthopedagoog, psycholoog, kinderarts, diëtist, leefstijlcoach, beweeg- en  slaapspecialisten en jeugdverpleegkundigen. 

Hier onder een overzicht van het huidige aanbod. Voor informatie over de interventie Fun & Health Summer Program kijk dan hier.

RealFit

Het programma RealFit is ontwikkeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met overgewicht of obesitas en erkend door het Loket Gezond Leven met ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’.

De jongeren zetten zich tijdens het programma actief in om onder begeleiding van het team van The BootClub en externe partners de mate van het overgewicht te verminderen en/of te stabiliseren.

Het programma bestaat uit een intake, 13 beweeglessen, 3 voedingslessen, 4 individuele consulten en 10 psych lessen van een uur.  Daarnaast worden er ook 3 ouderbijeenkomsten gehouden.

Alles Kidzzz

Alles Kidzzz is een programma dat individueel wordt aangeboden en tevens ook door het Loket Gezond Leven wordt erkend met ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Aan de hand van de trainingen kan het reactief en proactief, agressief gedrag van kinderen verminderd worden en wordt het prosociaal gedrag bevorderd.

Op de lange termijn verlaagt de kans op het ontwikkelen van een gedragsstoornis. Daarnaast wordt door de interventie ook het zelfbeeld van de kinderen bevorderd en de sociale cognities verbeterd, wat resulteert in een vermindering van agressief gedrag.

De interventie bestaat uit 8 sessie van 45 min verdeeld over 3 dagdelen.

Positief Educatief Programma

Bij het PEP programma staat bevordering van het welbevinden en betrokkenheid van kinderen centraal. Kinderen hebben verschillende talenten en competenties en onderwijs zou de omgeving van kinderen zodanig in moeten richten dat elk kind zich kan ontwikkelen en tot bloei kan komen.

Gedurende het PEP traject wordt een aantal keer per jaar in kaart gebracht wat de mate van welbevinden en betrokkenheid van elke scholier is. Hierdoor zijn de leerkrachten in staat om interventies te bedenken die het welbevinden en de betrokkenheid bevorderen.

Dit leidt tot de bloei van kinderen, betere leerprestaties en afname van probleemgedrag en psychische klachten. Dit bevordert het schoolklimaat waar alle betrokken partijen van profiteren.

Het programma bestaat uit 2 studiedagen en 6 á 8 keer een peptalk 

Griefelprogramma

Een leefstijlprogramma dat wij faciliteren voor kinderen op het basisonderwijs. Het gaat bij deze interventie om procesmatig van spanning tot ontspanning te komen.  

Dit wordt gedaan door het kind kennis te laten maken met alle zintuigen en het leren herkennen van gewaarwordingen en signalen van het lichaam. En ten slotte het leren verwoorden van deze gewaarwordingen en gevoelens.

Aan de hand van het griefelprogramma kan de cognitieve, sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen positief beïnvloed worden.

Gezond Kopen, Gezond Koken 

De interventie Gezond Kopen, Gezond Koken is door het Loket Gezond Leven erkend en het doel is de verandering van twee gedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: “Productkeuze en het tegengaan van overconsumptie”. Hierbij ligt de focus op koopgedrag, kookgedrag en eetgedrag.  

The BootClub kan ondersteunen bij de uitvoering van de programma door een GGD, of de organisatie volledig op zich nemen.

Ontwikkeling van maatwerk ‘healthy lifestyle’ programma’s jongeren en jeugd.

Het is ook mogelijk om aangepaste op maat programma’s binnen een wijk of buurt door ons te laten ontwikkelen en uitvoeren waar thema’s als leefstijl, gedrag, beweging, voeding, sociaal-emotionele ontwikkeling, pesten en/of ouderschap en opvoeding centraal staan.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te inventariseren.