Bijzondere Verzachtende Voorwaarden a.g.v. Coronavirus 2021

Update COVID-19 & Bootcamp – 03-08-2021
Een update vanuit The BootClub:
We zijn al weer enkele weken aan het bootcampen. Uiteraard volgende we de maatregelen op de voet. We mogen buiten sporten, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. En verblijf op (gedeelde)kamers is toegestaan.
Gedurende de bootcamps zullen de veiligheids en hygiëne richtlijnen vanuit het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nauw opgevolgd worden.
We kijken met veel enthousiasme uit naar de aankomende weken en zien jullie graag op de Bootcamp!
Lisanne, Ilonka, Sara, Caro en Sjoerd
Team The BootClub
Versie – 03-08-2021:
Update en Toelichting op de bijzondere verzachtende voorwaarden
Coronavirus (COVID-19)
We zijn ondertussen meer dan een jaar verder sinds de eerste ongekende schok van de gevolgen van het nieuwe coronavirus (COVID-19). De maatregelen worden in verschillende regio’s en landen in hoog tempo versoepelt of aangescherpt, welke constant weer kunnen veranderen. The BootClub staat in goed contact met de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en de de veiligheidsregio’s en volgt de ontwikkelingen op de voet. We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt wat dit voor jouw Bootcamp betekent.
Corona & de Bootcamp
Het RIVM heeft besloten dat sporten in groepen is toegestaan, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook is het toegestaan om met meerdere personen samen te verblijven in een kamer of in groepsruimtes van de groepsaccommodatie. Wij kunnen met veel blijdschap mededelen dat onze bootcamps ondertussen weer van start zijn.
Veiligheid en Hygiëne 
Weet dat jouw veiligheid onze absolute prioriteit heeft. We passen onze procedures rondom hygiëne en het tegengaan van de verspreiding van het virus aan.
Denk daarbij aan het volgende; dat tijdens de uitvoering de keukenhygiëne verhoogt wordt, er vaker wordt gedesinfecteerd en schoongemaakt, er stricter op nageleefd wordt dat deelnemers met klachten de toegang worden ontzegd, mogelijk bij toegang van de Bootcamp een check plaatsvindt op de deelnemer of deze klachtenvrij is, we meer en vaker ventileren, de kamerindeling mogelijk wijzigen, et cetera.
Weet ook dat de Bootcamp eigenlijk een (milde) vorm van quarantaine/isolatie is nadat je binnen bent gestapt. In de praktijk heb je geen contact met andere mensen dan mede-bootcampers en de vaste teamleden. Met andere woorden: start iedereen vrij van het virus, dan is er kleinere kans om besmet te raken dan in het ‘normale leven’ omdat je niet naar werk hoeft, naar de supermarkt, naar de sportles, vrienden en familie bezoekt, et ecetera.

Bijzondere voorwaarden tot 31 augustus 2021. 

Omdat de huidige periode voor iedereen veel onzekerheid en onduidelijkheid meebrengt passen we per direct de voorwaarden aan voor boekingen zodat je met een gerust hart je Bootcamp kan boeken.

Concreet betekent dit dat:  

Nieuwe boekingen die worden gemaakt kunnen in de komende periode kosteloos worden verschoven in 2021, wanneer:

  1. op basis van nieuwe maatregelen en adviezen van het RIVM en de Nederlandse Overheid, de bootcamp geen doorgang kan vinden. 
  2. je (aantoonbaar) op basis van nieuwe maatregelen en adviezen van het RIVM je niet deel kan nemen.
  3. je (aantoonbaar) positief getest bent voor het Corona virus. 

Als gevolg van de maatregelen door de aanhoudende Corona crisis krijgt The BootClub veel vragen over wat dit betekent voor de geplande Bootcamps en voor Bootcamps die je nu boekt. Met deze bijzondere voorwaarden willen we duidelijkheid en zekerheid over de regels rondom het verzetten en annuleren van bootcamps creëren. Deelnemers die reeds een Bootcamp geboekt hebben worden individueel benaderd door The BootClub. 

We adviseren verder nog steeds om bij het boeken van je Bootcamp een reis- en annuleringsverzekering aan te sluiten. 

Hieronder tref je de nieuwe voorwaarden van toepassing op nieuwe boekingen. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt (support@the-bootclub.com)

We zien je graag op de Bootcamp en zetten ons onverminderd in je naar jouw doelen te begeleiden.

Lisanne, Ilonka, Sara, Caro en Sjoerd

Team The BootClub

Bijzondere Verzachtende Voorwaarden a.g.v. Coronavirus 2021

Versie 1.10 (datum 24-05-2021)

Artikel 1: Kosteloos verschuiven tijdens sluitingsperiode.

Voor alle klanten die een boeking maken tijdens de door demissionair regering Rutte genomen maatregelen rondom het coronavirus, geldt dat als de uitvoering vanwege door de overheid opgelegde maatregelen niet plaats kan vinden, heb je het recht deze kosteloos te verschuiven of heb je recht op volledige teruggave van je betaalde boek bedrag, binnen 12 maanden na annulering van je boeking.

Artikel 2: Annulering door klant a.g.v. advies RIVM. 

Het RIVM adviseert hoe te handelen tijdens deze bijzondere periode. Op het moment van schrijven adviseert het RIVM: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. En laat je bij deze klachten testen op het coronavirus.

Een Bootcamper die als gevolg van het advies van het RIVM aantoonbaar genoodzaakt is zijn deelname te annuleren kan de deelname tot de eerste bootcampdag kosteloos verschuiven naar een andere periode in 2021, hierbij kan gekozen worden uit de beschikbare data zoals op de website vermeld. 

Voor boekingen van deelnemers woonachtig in Duitsland, Oostenrijk, Belgie of een ander land kan voor ‘het advies van het RIVM’ de nationale equivalent worden gelezen. 

Artikel 3: Geldigheid en duur 

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle boekingen gemaakt vanaf  22 december 2020 tot 31 augustus 2021 waarbij tenminste 1 overnachting in de periode 9 april 2021 t/m 31 oktober 2021 vallen. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op alle meerdaagse Bootcampdiensten die The BootClub aanbiedt.

Artikel 4: Relatie Algemene Voorwaarden

Op alle producten en diensten die The BootClub aanbiedt zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden. Bij twijfel of tegenstrijdigheid prevaleren de Bijzondere Verzachtende Voorwaarden a.g.v. Coronacrisis 2021

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *