Bijzondere Verzachtende Voorwaarden a.g.v. Coronavirus 2020

Update COVID-19 & Bootcamp – 25-6-2020

Een nieuwe update vanuit The BootClub: 

Woensdag jl. heeft de nederlandse overheid de voorlopig laatste persconferentie gegeven betreffende de ontwikkelingen en versoepelingen omtrent COVID-19. Tot onze blijdschap blijven versoepelingen plaatsvinden en worden ze steeds uitgebreider. Zo heeft de nederlandse overheid in samenspraak met het RIVM bepaald dat vanaf 1 juli naast het gebruik van groepsaccommodaties, ook alle sporten buiten weer zijn toegestaan, inclusief de contactsporten. De datum van de start voor de Bootcamp periode blijft vrijdagavond 17 juli.

Gedurende de bootcamps zullen de veiligheids en hygiëne richtlijnen vanuit het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nauw opgevolgd worden.  

We zijn ontzettend verheugd om deze zomer weer aan de slag te gaan en zien jullie graag op de Bootcamp!

Lisanne, Itai, Ilonka, Ute, Caro en Sjoerd

Team The BootClub

Versie 3 – 25-06-2020:

Update en Toelichting op de bijzondere verzachtende voorwaarden 

Coronavirus (COVID-19)

De wereld is in ongekende schok van de gevolgen van het nieuwe coronavirus (COVID-19). In verschillende regio’s en landen worden in hoog tempo verschillende maatregelen afgekondigd. The BootClub staat in goed contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en volgt de ontwikkelingen op de voet. We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt wat dit voor jouw Bootcamp betekent.

Corona & de Bootcamp

Het RIVM heeft op 24 juni jl. besloten dat vanaf 1 juli naast het toestaan van het gebruik van de gezamenlijke voorzieningen op vakantieparken en campings, ook alle buitensporten en contactsporten weer toegestaan worden. Dit betekent dat The BootClub in juli 2020 weer van start kan met de bootcamps. De eerstvolgende Bootcampperiode vangt aan op vrijdagavond 17 juli 2020.

Veiligheid en Hygiëne 

Weet dat jouw veiligheid onze absolute prioriteit heeft. We passen onze procedures rondom hygiëne en het tegengaan van de verspreiding van het virus aan. 

Denk daarbij aan het volgende; dat tijdens de uitvoering de keukenhygiëne verhoogt wordt, er vaker wordt gedesinfecteerd en schoongemaakt, er stricter op nageleefd wordt dat deelnemers met klachten de toegang worden ontzegd, mogelijk bij toegang van de Bootcamp een check plaatsvindt op de deelnemer of deze klachtenvrij is, we meer en vaker ventileren, de kamerindeling mogelijk wijzigen, et cetera. 

Weet ook dat de Bootcamp eigenlijk een (milde) vorm van quarantaine/isolatie is nadat je binnen bent gestapt. In de praktijk heb je geen contact met andere mensen dan mede-bootcampers en de vaste teamleden. Met andere woorden: start iedereen vrij van het virus, dan is er kleinere kans om besmet te raken dan in het ‘normale leven’ omdat je niet naar werk hoeft, naar de supermarkt, naar de sportles, vrienden en familie bezoekt, et ecetera.

Bijzondere voorwaarden tot 31 augustus 2020. 

Omdat de huidige periode voor iedereen veel onzekerheid en onduidelijkheid meebrengt passen we per direct de voorwaarden aan voor boekingen zodat je met een gerust hart je Bootcamp kan boeken.

Concreet betekent dit dat:  

Nieuwe boekingen die worden gemaakt kunnen in de komende periode kosteloos worden verschoven naar 2020 of indien nodig naar 2021, wanneer:

  1. op basis van nieuwe maatregelen en adviezen van het RIVM en de Nederlandse Overheid, de bootcamp geen doorgang kan vinden. 
  2. je (aantoonbaar) op basis van nieuwe maatregelen en adviezen van het RIVM je niet deel kan nemen.
  3. je (aantoonbaar) positief getest bent voor het Corona virus. 

Update n.a.v. persconferentie 24 Juni 2020

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen omtrent COVID-19, vanuit de nederlandse overheid en het RIVM, kunnen de bootcamps vanaf 1 juli 2020 weer van start. Op 1 juli is het toegestaan de gedeelde voorzieningen op vakantieparken en campings weer te gebruiken. En zijn alle buitensporten weer toegestaan.

Dit heeft de The BootClub doen besluiten de bijzondere verzachtende voorwaarden, met een aantal aanpassingen, te verlengen tot 31 augustus 2020. 

Deze versie onderscheidt op de volgende punten van de eerdere voorwaarden:

  • Artikel 2 “kosteloze verschuiving kan plaatsvinden wanneer (aantoonbaar) de bootcamper genoodzaakt is de bootcamp te annuleren, als gevolg van advies vanuit het RIVM. 
  • Artikel 3 “Deze voorwaarden zijn geldig voor alle boekingen gemaakt vanaf 16 maart 2020 tot 31 augustus 2020” 

Als gevolg van de Coronacrisis krijgt The BootClub veel vragen over wat dit betekent voor de Bootcamps en voor Bootcamps die je nu boekt. Met deze bijzondere voorwaarden willen we duidelijkheid en zekerheid over de regels rondom het verzetten en annuleren van bootcamps creeren. Deelnemers die reeds een Bootcamp geboekt hebben worden individueel benaderd door The BootClub. 

We adviseren verder nog steeds om bij het boeken van je Bootcamp een reis- en annuleringsverzekering aan te sluiten. 

Hieronder tref je de nieuwe voorwaarden van toepassing op nieuwe boekingen. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt (support@the-bootclub.com of helpdesk@the-bootclub.com)

We zien je graag op de Bootcamp en zetten ons onverminderd in je naar jouw doelen te begeleiden.

Lisanne, Itai, Ilonka, Ute, Caro en Sjoerd

Team The BootClub

Bijzondere Verzachtende Voorwaarden a.g.v. Coronavirus 2020

Versie 1.3 (datum 25-6-2020)

Artikel 1: Kosteloos verschuiven tijdens sluitingsperiode.

Voor alle klanten die een boeking maken tijdens de door regering Rutte genomen  maatregelen rondom het coronavirus, geldt dat als de uitvoering vanwege door de overheid opgelegde maatregelen niet plaats kan vinden, heb je het recht deze kosteloos verschuiven of heb je recht op volledige teruggave van je betaalde boek bedrag.

Artikel 2: Annulering door klant a.g.v. advies RIVM. 

Het RIVM adviseert hoe te handelen tijdens deze bijzondere periode. Op het moment van schrijven adviseert het RIVM: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. En laat je bij deze klachten testen op het coronavirus.

Een Bootcamper die als gevolg van het advies van het RIVM aantoonbaar genoodzaakt is zijn deelname te annuleren kan de deelname tot de eerste bootcampdag kosteloos verschuiven naar een andere periode in 2020, hierbij kan gekozen worden uit de beschikbare data zoals op de website vermeld. 

Indien een tweede gekozen deelnamedata weer moet worden geannuleerd op basis van het advies van het RIVM, kan kosteloze verschuiving naar 2021 plaatsvinden. 

Voor boekingen van deelnemers woonachtig in Duitsland, Oostenrijk, Belgie of een ander land kan voor ‘het advies van het RIVM’ de nationale equivalent worden gelezen. 

Artikel 3: Geldigheid en duur 

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle boekingen gemaakt vanaf 16 maart 2020 tot 31 augustus 2020 waarbij tenminste 1 overnachting in de periode 16 maart tot 1 september 2020 vallen. 

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op alle meerdaagse Bootcampdiensten die The BootClub aanbiedt.

Artikel 4: Relatie Algemene Voorwaarden

Op alle producten en diensten die The BootClub aanbiedt zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden. Bij twijfel of tegenstrijdigheid prevaleren de Bijzondere Verzachtende Voorwaarden a.g.v. Coronacrisis 2020.

—————————————————————————————————————————

Update COVID-19 & Bootcamp – 19-5-2020

Een nieuwe update vanuit The BootClub: 

De ontwikkelingen en versoepelingen worden steeds uitgebreider en specifieker. Zo heeft de nederlandse overheid in samenspraak met het RIVM bepaald dat er sinds 11 mei jl. buiten gesport mag worden in groepsverband. En vanaf 1 juli mogen groepsvoorzieningen op vakantieparken weer geopend worden. 

Voor The BootClub betekent dit dat wij vanaf 1 juli weer van start mogen. Na uitgebreid overleg is besloten om de eerstvolgende Bootcamp periode van start te laten gaan op vrijdagavond 17 juli 2020.

Gedurende de bootcamps zullen alle veiligheids en hygiëne richtlijnen vanuit het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nauw opgevolgd worden.

We zijn ontzettend verheugd om deze zomer weer aan de slag te gaan en zien jullie graag op de Bootcamp!

Lisanne, Itai, Ilonka, Ute, Caro en Sjoerd

Team The BootClub


Update COVID-19 –  1-5-2020

Een nieuwe update vanuit The BootClub. Zoals eerder benoemd houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. 21 april jl. heeft de nederlandse overheid in samenspraak met het RIVM nieuwe maatregelen afgekondigd. 

Voor The BootClub blijft dit betekenen dat alle evenementen/bijeenkomsten niet toegestaan zijn tot ten minste 1 juni. Dit betekent op dit moment dat de eerstvolgende Bootcampperiode aanvangt op vrijdagavond 26 juni 2020.

Daarnaast hebben we besloten dat onze bijzondere voorwaarden (zie onderstaand) van toepassing zijn op boekingen gemaakt tot 20 mei 2020.

We zien jullie graag deze zomer op de Bootcamp en zetten ons onverminderd in je naar jouw doelen te begeleiden.

Lisanne, Itai, Ilonka, Ute, Caro en Sjoerd

Team The BootClub

Update COVID-19 –  26-3-2020

Nog steeds verkeren we in onzekerheid en schok van de gevolgen van het nieuwe coronavirus (COVID-19). Zoals eerder benoemd houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. 23 maart jl. heeft de nederlandse overheid in samenspraak met het RIVM nieuwe maatregelen afgekondigd. 

Het RIVM heeft besloten dat alle evenementen/bijeenkomsten niet toegestaan zijn tot ten minste 1 juni. Op basis van de adviezen die we hebben ontvangen van het RIVM, moeten we helaas aangeven dat ook, The BootClub haar deuren sluit tot 1 juni 2020. Dit betekent op dit moment dat de eerstvolgende Bootcampperiode aanvangt op vrijdagavond 26 juni 2020. Alle deelnemers tot deze periode zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. 

We zien jullie graag deze zomer op de Bootcamp en zetten ons onverminderd in je naar jouw doelen te begeleiden.

Lisanne, Itai, Ilonka, Ute, Caro en Sjoerd

Team The BootClub

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *